Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Siyaset

Çok Partili Demokrasiye Geçişten Günümüze

Çok partili demokratik hayata geçişten günümüze uzanan sürede Türk toplumu, hemen her alanda, hızlı bir hareketlilik ve değişimi deneyimlemiştir. Hızlı ve geniş çaplı bir değişim süreci içerisinde yaşanmış söz konusu tarih diliminin, aynı zamanda günümüz Türkiye’sinin toplumsal yapısının kozasının örüldüğü bir dönem olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çok partili demokratik hayata geçişten bugüne kadar yaşanan toplumsal değişimin boyutlarını ve yönünü incelemek geçmişi olduğu kadar şimdiyi anlamak için de elzemdir. Hemen her alanda ve baş döndürücü hızla değişen bir toplumun belli tarih kesitleri arasında geçirdiği değişimleri bütünlüğüne incelemek ve değerlendirmek oldukça güç olsa da imkânsız değildir. Böyle bir inceleme ve değerlendirme öncelikle bize kılavuzluk edecek ve yolumuzu aydınlatacak sağlam referanslar aramakla başlar. Çok partili demokratik hayata geçişten günümüze Türk toplumunun yaşadığı toplumsal ve siyasal değişimi siyasal reklamların; afiş ve ilanların dilinden inceleme çabası da böyle bir arayışın ürünüdür.

Elinizdeki kitap, siyasal reklamların; afiş ve ilanların kılavuzluğunda Türk toplumunun yarım asrı aşan bir sürede toplumsal ve siyasal alanda yaşadığı değişimin bütüncül bir resmini vermek ve bu resim içerisinde değişimin yönünü ve boyutlarını anlamaya katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır.

  • E-Satış