Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Sosyolojisi, bir ferdin doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca karşı karşıya kaldığı -hemen hemen- tüm süreçleri ifade etmektedir. Çünkü bir fert, gözlerini dünyaya açtığı ilk andan son nefesini verdiği ana kadar sürekli olarak “eğitim” ile muhatap vaziyettedir. Eğitim Sosyolojisi, bu anlamda ferdin doğumundan vefatına kadar olan bu süreci derinlemesine ele almakta, çocukluğundan yaşlılığına kadar ferdin gerek okul ortamında gerekse toplum içerisindeki eğitimi süresince karşılaştığı toplumsal süreçleri sosyolojik olarak tahlil ederek eğitimin sosyolojik boyutunu gözler önüne sermektedir.
Eğitim Sosyolojisi, bize eğitimi, akademisyenlerimizin dillerine pelesenk ettiği haliyle “bireyde kasıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturma süreci” olarak tanımlamamızın çok da mümkün olmadığını, zira, bir toplumsal kurum olarak eğitimin diğer toplumsal kurumlar ve toplumsal süreçler ile olan münasebetlerinde fazlasıyla karmaşık ilişkiler ağına sahip olduğunu ve bu yönüyle de eğitimin farklı perspektiflerden ele alınarak değerlendirilmesi gereken bir yapısının olduğunu göstermektedir. Bu kitap, Eğitim Sosyolojisi konularını okuyucuya kitap boyunca konular ile alakalı film, dizi ve kitap içerikleriyle ve de tartışma konularıyla zenginleştirerek daha fazla ilgi çekici bir hâlde sunmayı amaçlamaktadır.

  • E-Satış