Ahlaki Boyutlarıyla İslami Finans

Kuram Ve Uygulama

Bu kitap İslam ekonomisi ve finansında içkin olan etik değerlerin giriş düzeyinde teorik temellerini sunmakta ve böylece sunulan etik çerçevenin ekonomik ve sosyal adaleti oluşturma sürecinden bahsetmektedir.

Kitap, ayrıca, risk paylaşımını esas alan ve varlığa dayalı bir finans özelliği gösteren İslami finansın evrensel değerler, etik kurallar ve erdemleri bünyesinde nasıl içkin hale getirdiğini ve bu niteliklerin politika yapımını etkilemek amacıyla değer bağımsız olduğu varsayılan sosyal bilimlere nasıl tatbik edileceğini göstermektedir. Bu kitap, tıpkı İslami finans gibi, etik ve sorumlu finansın bu alanda gösterilen çabaları sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ulaşma noktasında yönlendirebileceğini iddia eder.

Iqbal ve Mirakhor, bu anlamda, İslami ve konvansiyonel finansal sistemlerin mukayaseli bir analizini yapar ve İslami finansın eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, finansal baskı, etik olmayan liderlik ve refahı paylaşmada fırsat eşitsizliği gibi günümüzün giderek artan sorunlarına karşı bir alternatif oluşturabileceğini öne sürer.