Hz. Fatıma

Bir Peygamber kızı olmasına rağmen Allah Rasulü’nün “Vallahi ey kızım, Peygamber kızı olduğuna güvenme ve bu yüzden sakın namazını terk etme! Beni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, namazını vaktinde kılmadıkça cennete gireceğini de zannetme” demesiyle kendisine her an çeki düzen verilen, ancak ya Rabbi kızım Fâtıma’yı ve ondan gelen nesli cehennem ateşi gösterme diye merhamet edilen, 6 yaşında cihada başlayan, hüznü, acıyı, yetimliği ve öksüzlüğü en ağır yaşayan birisi, bir hanımefendi Hz. Fâtıma…
Hz. Fâtıma kısacık ömrüne beş evlat sığdırmış ve bunlardan birisi haricinde diğer evlatları Hz. Peygamberin neslini devam ettirmiştir. Evlatları, yaşadığı maddi zorluklar, hastalıklar ve çileli bekleyişler Hz. Fâtıma’yı Allah’a ibadet etmekten alıkoymamış ve böylelikle cennetin hanımefendilerinden biri olmuştur.

  • E-Satış