Evsizler

Evsizliğin İnşası ve Evsizlerin Hayatta Kalma Stratejileri

Evsizlik, birçok tarihsel belgede, edebi eserde, dini vaazlarda bahsedildiği üzre kadim, bir taraftan da şimdi, şu an yaşanan modern bir olgu. Dünya üzerinde, iç ve dış göç, adaletsiz gelir dağılımı gibi nedenlerden dolayı yaşamlarını herhangi bir sığınacak mekâna sahip olmadan devam ettirmek durumunda kalan “evsiz” sayısının 100 milyon ile 1 milyar arasında olduğu tahmin edilmekte. Özellikle iç ve dış göç alan küresel kentlerde evsizlik durumu giderek büyüyen bir problem.
Bu çalışma, bir süreç olarak kabul edilen evsizliğin yapısal ve bireysel sebeplerinin ilişkiselliğini evsizlerin yaşam öyküleri üzerinden tartışırken, aynı zamanda sürecin evsizlerin perspektifinden anlaşılması; evsizliği deneyimleme süreçleri, sosyalleşme biçimleri, sosyal sermayeleri, etkileşimleri ve günlük hayat deneyimlerinin ihtiyaç duyulan hizmetlerin kurgulanması amacıyla analiz etmeye çalışmaktadır.

  • E-Satış